Δωρεάν εκτίμηση κόστους μετακόμισης

Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία
Έπειτα επιλέξτε σε κάθε ένα από τα δωμάτια τον αριθμό των αντικειμένων που θέλετε να μεταφέρετε
Σύντομα θα σας λάβετε μία προσφορά για την μεταφορά σας εντελώς δωρεάν

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά!

Φορτηγο
Εργ. προσωπικό
Ανυψ. μηχάνημα
Λύσ. επίπλων
Συσκ. επίπλων
Αποσ. φωτιστικών
Πακετάρισμα
Υπάρχει ασανσέρ
Εργ. προσωπικό
Ανυψ. μηχάνημα
Συναρμολ. επίπλων
Τοποθ. επίπλων
Επαν. φωτιστικών
Υπάρχει ασανσέρ